Klachtenregeling

Is de dienstverlening niet in orde? Dan heb je als ouder/verzorger die gebruikmaakt van onze diensten het recht om een klacht in te dienen.

In de klachtenregeling staat beschreven hoe klachten geregistreerd en behandeld worden. Ouders kunnen een klacht ook extern indienen bij de Landelijke Geschillencommissie Kinderopvang, zie hier de brochure:

brochure-LGK-2018