Klachtenregeling

Is de dienstverlening niet in orde? Dan heb je als ouder/verzorger die gebruikmaakt van onze diensten het recht om een klacht in te dienen.

In de klachtenregeling staat beschreven hoe klachten geregistreerd en behandeld worden. Download het service-klachtenformulier.

Ouders kunnen een klacht ook extern indienen bij de Landelijke Geschillencommissie Kinderopvang, zie hier de brochure: 
brochure-LGK