Over International Childcare Eindhoven

Bij International Childcare Eindhoven komen kinderen van uiteenlopende nationaliteiten samen om te spelen, leren en ontdekken. Zo groeien ze op tot echte wereldburgers. Dat doen we vanuit 2 locaties: een kinderdagverblijf op de High Tech Campus en een kindcentrum van nul tot 13 jaar op de International School Eindhoven (ISE).

Basis voor een toekomst waarin grenzen vervagen

Kinderen groeien in deze tijd op in een maatschappij waarin de rest van de wereld ‘om de hoek’ ligt. Alleen al door de digitalisering is contact met andere culturen heel makkelijk geworden. Met onze internationaal georiënteerde kinderopvang willen we kinderen van baby af aan persoonlijk laten kennismaken met andere culturen. Zonder dat ze hun eigen cultuur uit het oog verliezen. We willen ze hiermee een goede basis geven voor een toekomst waarin grenzen steeds meer zullen vervagen.

Meertalige kinderopvang

Bij Nemo is de voertaal Nederlands maar bij Columbus op de ISE spreken we zowel Engels als Nederlands met de kinderen (we doen mee met de pilot voor meertalige kinderopvang). Bij Columbus wordt er intensief samengewerkt met school; ook vanuit de zogenaamde foundation groepen, wat het beste te vergelijken is met een vorm van pre-school waar kinderen in het buitenland vaak al aan gewend zijn.

Locatie Nemo Locatie Columbus

Maatschappelijke Kinderopvang

Wij zijn een maatschappelijke kinderopvangorganisatie. Dit betekent dat we de winst die we maken opnieuw investeren in de ontwikkeling van de kinderen. Van alle kinderen, overal waar dat nodig is.

Meer weten?

logo bmk
Investeerder Expertisecentrum Kinderopvang

Wij investeren in Expertisecentrum Kinderopvang. Het Expertisecentrum Kinderopvang werkt in het belang van het zich ontwikkelende kind aan de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang. Doel is informatie en kennis verzamelen waarmee pedagogisch professionals zich verder kunnen professionaliseren. 

Investeerder Expertisecentrum Kinderopvang